October 16, 2018

Researchers

Postdoctoral Fellows

Dr Wei YANG

wei.yang1@unsw.edu.au

Dr Hu Long

hu.long@unsw.edu.au

Dr Imrana Kabir

i.kabir@unsw.edu.au

Dr Wei WANG

wei.wang15@unsw.edu.au

PhD Students

Mr Timothy Bo Yuan CHEN

timothy.chen@unsw.edu.au

 

Ms Bo LIN

bo.lin@student.unsw.edu.au

 

Mrs Jing LIANG (Sarah)

jing.liang1@unsw.edu.au

 

Mr Cheng WANG

c.wang@unsw.edu.au

Mr Ruifeng CAO (Joe)

ruifeng.cao@unsw.edu.au

Ms Preety Moni DOLEY 

p.doley@unsw.edu.au

Mr Hengrui LIU (Henry)

h.liu@unsw.edu.au

Mr Ao LI (Frank)

ao.li@unsw.edu.au

Mr Qian CHEN (Enzo)

enzo.chen@student.unsw.edu.au

Master Students (Research)

Ms Luzhe Liu (Sylvia)

luzhe.liu@student.unsw.edu.au

 

Mr Ivan Miguel De Cachinho Cordeiro

i.decachinhocordeiro@student.unsw.edu.au

 

Undergraduate Thesis Students

Mr Enzo Chen (Completed 2019T2)

enzo.chen@student.unsw.edu.au

Ms Luzhe Liu (Sylvia) (Completed 2019T2)

luzhe.liu@student.unsw.edu.au

 

Ms Xihan Feng (Charlotte) (Completed 2019T2)

xihan.feng@student.unsw.edu.au

Ms Anson Lo

lok.p.lo@student.unsw.edu.au

 

Mr Ivan Miguel De Cachinho Cordeiro (Completed 2019T2)

i.decachinhocordeiro@student.unsw.edu.au

Laboratory Engineers

Mr Ciyu Qin (James)

ciyu.qin@unsw.edu.au

 

Mr Yingjie Qiu

yingjie.qiu@student.unsw.edu.au

 

Mr Larry Yun

m.yun@student.unsw.edu.au